Verification: 0e7ed2dbe8508060
0 votes
8 views
in General by (240 points)
Hamne ghar pe Vastushanti ki poja kari thi.But nav chandi pooja karna baki reh gaya. Kya sirf path swarup Nav chandi kar sakte hai ?

Please log in or register to answer this question.

...